tisdag 21 april 2020

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

av Anna Kåver

Självhjälpsböcker är något jag mycket sällan läser. Jag har väldigt svårt för den kategorin och när jag väl försöker läsa någon så stör jag mig ofta så mycket på dom att jag inte orkar fortsätta. Den här boken var dock annorlunda och jag tog mig igenom hela boken! Den handlar om ACT (Acceptance and Commitment Terapy/Traning) och är något som vi pratar väldigt mycket om på jobbet, vi har också alla deltagit i flera kurser i ACT. Många tycker att det är en uppenbarelse när de förstår teorin bakom ACT, kurserna har inte alls gjort samma intryck på mig men det är kanske för att jag är och lever redan enligt ACT som mina kollegor brukar säga.

Vad är då ACT? Författaren till den här boken definierar det så här: ”Acceptans innebär att vi väljer att se både vår inre och yttre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den”. Kort sagt att acceptera det vi inte kan förändra men det handlar även om att ta reda på vad som är viktigt i livet och ta steg i riktning mot det. Allt förklaras väldigt tydligt och enkelt i boken och kan vara en god hjälp i vardagen för att komma igång med ACT. Boken avslutas med ett antal exempel på hur man kan använda ACT i olika situationer i livet.

Betyg: 3

Inga kommentarer: