måndag 2 oktober 2017

Livbåten

av Charlotte Rogan

Man drar direkt paralleller med Titanic när man läser den här boken. En passagerarfärja förliser på väg mellan England och USA någon gång i början av 1900-talet. I boken får man följa ett 40-tal människor som lyckats ta sig till en av de få livbåtar som fanns på fartyget. Här kommer de att kämpa för sitt liv under flera veckor. Matbrist, trängsel och det allmänna tröstlösa läget påverkar dem att begå de värsta handlingarna som tänkas kan. Omedelbart pekar en av passagerarna ut sig som ledare och tar befälet i båten - inte ostraffat visar det sig då han ständigt utmanas och ifrågasätts av några starka individer.

Boken är riktigt obehaglig, med avsmak läser jag ändå vidare eftersom det trots allt är rätt spännande. Det hade nog gått lättare att läsa boken om man hade kunnat tycka om huvudpersonen men bokens huvudperson och berättare, Grace är svårgripbar och inte speciellt lätt att fästa sig vid. Man kommer henne aldrig riktigt nära eller vet vad hon tänker.

Betyg:2

Inga kommentarer: